Vaikuttaminen maa- ja metsätalouspolitiikkaan on aina kulkenut mukanani. Maalaisjärjellä. 

01.01.2023